Bruk av IKT i husholdningene

12756: Opplevde problemer i forbindelse med netthandel siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling:
prosent
Problemer med å finne informasjon om garantier e.l:
prosent
Leveringen tok lenger tid enn forventet:
prosent
Sluttpris høyere enn antydet (f. eks. høyere leveringskostnader eller uventede avgifter):
prosent
Ødelagt eller feil vare levert:
prosent
Svindel (at ingen vare ble levert, eller misbruk av betalingsinformasjon):
prosent
Problemer knyttet til klage eller erstatning:
prosent
Utenlandske forhandlere ikke selger til Norge:
prosent
Andre problemer:
prosent
Referansetid
Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling:
31.12.
Problemer med å finne informasjon om garantier e.l:
31.12.
Leveringen tok lenger tid enn forventet:
31.12.
Sluttpris høyere enn antydet (f. eks. høyere leveringskostnader eller uventede avgifter):
31.12.
Ødelagt eller feil vare levert:
31.12.
Svindel (at ingen vare ble levert, eller misbruk av betalingsinformasjon):
31.12.
Problemer knyttet til klage eller erstatning:
31.12.
Utenlandske forhandlere ikke selger til Norge:
31.12.
Andre problemer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken