Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12756: Opplevde problemer i forbindelse med netthandel siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2019 - 2021

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling:
prosent
Problemer med å finne informasjon om garantier e.l:
prosent
Leveringen tok lenger tid enn forventet:
prosent
Sluttpris høyere enn antydet (f. eks. høyere leveringskostnader eller uventede avgifter):
prosent
Ødelagt eller feil vare levert:
prosent
Svindel (at ingen vare ble levert, eller misbruk av betalingsinformasjon):
prosent
Problemer knyttet til klage eller erstatning:
prosent
Utenlandske forhandlere ikke selger til Norge:
prosent
Andre problemer:
prosent
Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling:
31.12.
Problemer med å finne informasjon om garantier e.l:
31.12.
Leveringen tok lenger tid enn forventet:
31.12.
Sluttpris høyere enn antydet (f. eks. høyere leveringskostnader eller uventede avgifter):
31.12.
Ødelagt eller feil vare levert:
31.12.
Svindel (at ingen vare ble levert, eller misbruk av betalingsinformasjon):
31.12.
Problemer knyttet til klage eller erstatning:
31.12.
Utenlandske forhandlere ikke selger til Norge:
31.12.
Andre problemer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling , Problemer med å finne informasjon om garantier e.l , Leveringen tok lenger tid enn forventet ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000