Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

12682: Desilfordelt inntekt etter skatt per forbrukseining (EU-skala). Gjennomsnitt i løpande og faste kroner og tal på personar 2004 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Desil 1 , Desil 2 ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr)

Negative verdiar er nullstilt.

Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr)

Negative verdiar er nullstilt. Tala er omregna til faste kroner for siste tilgjengelege årgang.

Talet på personar

Personar i hushald der hovudinntektstakar er student, er utelatne.