Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12682: Desilfordelt inntekt etter skatt per forbrukseining (EU-skala). Gjennomsnitt i løpande og faste kroner og tal på personar 2004 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
kr
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
kr
Talet på personar:
personar
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
31.12
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
31.12
Talet på personar:
31.12
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
Løpende priser
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
Faste priser
Talet på personar:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Desil 1 , Desil 2 ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

statistikkvariabel

Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr)

Negative verdiar er nullstilt.

Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr)

Negative verdiar er nullstilt. Tala er omregna til faste kroner for siste tilgjengelege årgang.

Talet på personar

Personar i hushald der hovudinntektstakar er student, er utelatne.