Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

12682: Desilfordelt inntekt etter skatt per forbrukseining (EU-skala). Gjennomsnitt i løpande og faste kroner og tal på personar 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

desil

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
kr
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
kr
Talet på personar:
personar
Referansetid
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
31.12
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
31.12
Talet på personar:
31.12
Pristype
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr):
Løpende priser
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr):
Faste priser
Talet på personar:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (løpande kr)
Negative verdiar er nullstilt.
Gjennomsnittleg inntekt etter skatt per forbrukseining (faste kr)
Negative verdiar er nullstilt. Tala er omregna til faste kroner for siste tilgjengelege årgang.
Talet på personar
Personar i hushald der hovudinntektstakar er student, er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken