Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

12630: Detaljhandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner , 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg , 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

produktgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Butikkhandel, unntatt med motorvogner og motorsykler , Butikkhandel med frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, bakervarer, meierivarer, egg og andre matvarer , Butikkhandel med drikkevarer ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mat og drikke tilberedt på stedet regnes ikke med i butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler, men telles med i 'annen omsetning'.

produktgruppe

Annen omsetning

Annen omsetning inneholder handel med motorsykler, deler og utstyr; vedlikehold og reparasjon av motorvogner; andre tjenester og annen type omsetning som ikke er varehandel.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken