Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

12630: Detaljhandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 10 Valgte

Søk

produktgruppe

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.05.2019
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 462
jem@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mat og drikke tilberedt på stedet regnes ikke med i butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler, men telles med i 'annen omsetning'.
produktgruppe
Annen omsetning
Annen omsetning inneholder handel med motorsykler, deler og utstyr; vedlikehold og reparasjon av motorvogner; andre tjenester og annen type omsetning som ikke er varehandel.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken