12607: Organisering av barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Er barnevernstenesta i eit interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Er barnevernstenesta organisert i NAV? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta eit system for brukarundersøkingar? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta nytta brukarundersøkingar siste år? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta innført internkontroll? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Er barnevernstenesta i eit interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
31.12
Er barnevernstenesta organisert i NAV? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta eit system for brukarundersøkingar? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta nytta brukarundersøkingar siste år? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta innført internkontroll? (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Organisering av barnevernstenesta

Brukerveiledning for statistikkbanken