Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12607: Organisering av barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Er barnevernstenesta i eit interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Er barnevernstenesta organisert i NAV? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta eit system for brukarundersøkingar? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta nytta brukarundersøkingar siste år? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har barnevernstenesta innført internkontroll? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Er barnevernstenesta i eit interkommunalt samarbeid? (ja=1, nei=0):
31.12
Er barnevernstenesta organisert i NAV? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta eit system for brukarundersøkingar? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta nytta brukarundersøkingar siste år? (ja=1, nei=0):
31.12
Har barnevernstenesta innført internkontroll? (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Organisering av barnevernstenesta