Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12606: Barn med melding og prosentdelen barn med melding i barnevernet, bydel (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Barn med melding (antall):
antall
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
prosent
Barn med melding (antall):
31.12
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn med melding til barnevernet, og prosentdelen barn med melding, i dei ulike aldersgruppene. Denne tabellen inneheld barn med melding som ikkje allereie er i undersøking eller får tiltak frå barnevernet. (Kun barn med melding konkludert med kode 1 eller 2.)

statistikkvariabel

Barn med melding (antall)

Barn med melding er i denne tabellen barn der meldinga er konkludert som henlagt eller til undersøking. Meldingar i allereie pågåande saker er ikkje tatt med. Tal som inkluderer desse meldingane finn du i tabell 13531.