Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12605: Stillingar i barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.06.2023 08:00
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
per 1000
Talet på barn 0-17 år (antall):
antall
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
31.12
Talet på barn 0-17 år (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk) , Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk) , Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stillingar i barnevernstenesta etter kva fagutdanning dei tilsette har, og kva funksjon stillingane er knytt til. Fagutdannning er definert som utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annan høgskole-/ eller universitetsutdanning. Det er 3 regnskapsfunksjonar innanfor barnevern: Funksjon 244 Barnevernsteneste Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet