Barnevern

Til toppen

12605: Stillingar i barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk) , Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk) , Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stillingar i barnevernstenesta etter kva fagutdanning dei tilsette har, og kva funksjon stillingane er knytt til. Fagutdannning er definert som utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annan høgskole-/ eller universitetsutdanning. Det er 3 regnskapsfunksjonar innanfor barnevern: Funksjon 244 Barnevernsteneste Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet