Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12604: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter funksjon, bydel, etter alder og funksjon (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
prosent
Personer (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
31.12
Personer (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Funksjon. Barn med tiltak og prosentdelen barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter barnevernsfunksjon. Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet.