Barnevern

Til toppen

12603: Bydelsfakta barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) , Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bydelsfakta barnevernstenesta Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.