Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12603: Bydelsfakta barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
antall
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
kr
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
31.12
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr):
31.12
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) , Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bydelsfakta barnevernstenesta