12602: Barn med hjelpe- eller omsorgstiltak, bydel, etter alder og omsorgs-/hjelpetiltak (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

omsorgs-/hjelpetiltak

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
prosent
Personer (antall):
antall
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
31.12
Personer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Barn og prosentdelen barn og unge som mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året og per 31.12.

Brukerveiledning for statistikkbanken