Barnevern

Til toppen

12601: Nøkkeltal utgifter barnevern, bydel (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nøkkeltal utgifter barnevern