12601: Nøkkeltal utgifter barnevern (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nøkkeltal utgifter barnevern Merknad til publiseringen 15. mars 2019: På grunn av en programmeringsfeil i SSB er enkelte av utgiftsbegepene for funksjon 252 midlertidig prikket for årene 2015..2017. Feilen vil bli rettet og tabellen publisert på nytt i løpet av mars/april.
statistikkvariabel
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)
Merknad til publiseringen 15. mars 2019: På grunn av en programmeringsfeil i SSB er enkelte av utgiftsbegrepene for funksjon 252 midlertidig prikket for årene 2015..2017. Feilen vil bli rettet og dette nøkkeltallet publisert på nytt i løpet av mars/april.

Brukerveiledning for statistikkbanken