Helse- og sosialpersonell

12546: Kjønns-, alders- og arbeidstidsfordeling (6 grupper) blant lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. 4. kvartal 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fagutdanning

Totalt 27 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

arbeidstid

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.03.2019
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken