Helse- og sosialpersonell

Til toppen

12546: Kjønns-, alders- og arbeidstidsfordeling (6 grupper) blant lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. 4. kvartal 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
næring (SN2007)
kjønn
alder
arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

fagutdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Helsefagarbeider ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

arbeidstid


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken