Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
12543: Gjennomsnittlig arbeidstid for lønnstakere, etter kjønn og alder. 4. kvartal 2015 - 2019
Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
timer
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
timer
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
prosent
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken