Kostnadsindeks for lastebiltransport

12538: Delkostnadsindeksar for lastebiltransport (1. kvartal 2016=100) 2016K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

type lastebiltransport Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2019
Kontakt
Gudveig Ihlang Bråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
gbr@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Arbeidskraftkostnader:
indeks
Drivstoffkostnader:
indeks
Ferge- og bomkostnader:
indeks
Kapitalkostnader:
indeks
Øvrige kostnader:
indeks
Referansetid
Arbeidskraftkostnader:
Slutten av kvartalet
Drivstoffkostnader:
Slutten av kvartalet
Ferge- og bomkostnader:
Slutten av kvartalet
Kapitalkostnader:
Slutten av kvartalet
Øvrige kostnader:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Arbeidskraftkostnader:
1. kvartal 2016
Drivstoffkostnader:
1. kvartal 2019
Ferge- og bomkostnader:
1. kvartal 2019
Kapitalkostnader:
1. kvartal 2019
Øvrige kostnader:
1. kvartal 2019
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kostnadsindeks for lastebiltransport med bom- og fergekostnader ble rettet 14.05.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken