Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12535: Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport (4. kvartal 2021=100) 2016K1 - 2024K1

Gudveig Ihlang, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 385
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.04.2024 08:00
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport:
indeks
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader:
indeks
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader og drivstoff:
indeks
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. drivstoff:
indeks
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader og drivstoff:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. drivstoff:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport:
4. kvartal 2021
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader:
4. kvartal 2021
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. ferge- og bomkostnader og drivstoff:
4. kvartal 2021
Totalkostnadsindeks for vare- og lastebiltransport, ekskl. drivstoff:
4. kvartal 2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 33

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle transporttyper utenom varebiltransport , Nærtransport , Regionaltransport ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000