Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Til toppen

12532: Nettskoler. Kursdeltagelser, etter utfall og bostedsfylke (F) 2017-2018 - 2019-2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
utfall

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgfri variabel

utfall


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken