Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Til toppen
12532: Nettskoler. Kursdeltagelser, etter utfall og bostedsfylke (F) 2017-2018 - 2018-2019
Sist endret
09.12.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Kursdeltagelser:
antall
Referansetid
Kursdeltagelser:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
utfall
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
utfall

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken