Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)

Til toppen

12532: Nettskoler. Kursdeltagelser, etter utfall og bostedsfylke (F) (avslutta serie) 2017-2018 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.