Utdanningsregnskap

12529: Utdanningsutgifter, etter finansieringskilde, ressurs og type utdanning 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansieringskilde Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

ressurs i utdanningsregnskapet

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningstype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.10.2019
Kontakt
Pernille Golberg, Statistisk sentralbyrå
+47 9228 6273
pgo@ssb.no

Måleenhet
Utdanningsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Utdanningsutgifter (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning klassifiseres som formell utdanning. Voksenopplæring, jobbtrening og annen utdanning klassifiseres som ikke-formell utdanning.
Overføringer fra staten overstiger husholdningens utgifter til videregående skole og høyere utdanning, da overføringene også dekker levekostnader i tillegg til skolepenger. Ettersom tabellen kun viser finansieringen av de direkte utdanningskostnadene er overføringene satt lik husholdningenes utgifter for de relevante utdanningsnivåene.

Brukerveiledning for statistikkbanken