Utdanningsregnskap

Til toppen

12529: Utdanningsutgifter, etter finansieringskilde, ressurs og type utdanning 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning klassifiseres som formell utdanning. Voksenopplæring, jobbtrening og annen utdanning klassifiseres som ikke-formell utdanning. Overføringer fra staten overstiger husholdningens utgifter til videregående skole og høyere utdanning, da overføringene også dekker levekostnader i tillegg til skolepenger. Ettersom tabellen kun viser finansieringen av de direkte utdanningskostnadene er overføringene satt lik husholdningenes utgifter for de relevante utdanningsnivåene.