Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12504: Bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge (prosent) 1978 - 2023

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
Nini Barth, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 610
05.06.2024 08:00
Disponibel realinntekt for Norge:
prosent
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
prosent
Produksjonsvekst ellers:
prosent
Endring i bytteforholdet:
prosent
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
prosent
Endring i rente- og stønadsbalansen:
prosent
Disponibel realinntekt for Norge:
31.12.
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
31.12.
Produksjonsvekst ellers:
31.12.
Endring i bytteforholdet:
31.12.
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
31.12.
Endring i rente- og stønadsbalansen:
31.12.
Disponibel realinntekt for Norge:
Faste priser
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
Faste priser
Produksjonsvekst ellers:
Faste priser
Endring i bytteforholdet:
Faste priser
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
Faste priser
Endring i rente- og stønadsbalansen:
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978 , 1979 , 1980 ,

Valgt 1 av totalt 46

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall fra og med 2022 er foreløpige.