12490: Barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet, bydel (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med undersøking (antall):
antall
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Referansetid
Barn med undersøking (antall):
31.12
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Talet på barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken