Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Til toppen

12464: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2000=100) (avslutta serie) 1926M01 - 2018M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1926M01 , 1926M02 , 1926M03 ,

Valgt 1 av totalt 1 116

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000