Produsentprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12463: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2021=100) 2000 - 2023

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
22.02.2024 08:00
Produsentprisindeks (2021=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Produsentprisindeks (2021=100):
31.12.
Årsendring (prosent):
31.12
Vekter (promille):
31.12.
Produsentprisindeks (2021=100):
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Overgang til nytt referanseår for tabellen fra 2015=100 til 2021=100 ble gjort den 22. februar 2024. Denne oppdateringen skulle vært utført 9.februar 2024, men ble ved en feiltakelse ikke gjort.
Vektandelene under nivået «Næring, undergrupper» ble justert 11. mars 2019. Dette representeres ved variabelen «Vekter (promille)» og disse var ikke helt riktig normert og var for lav når de ble publisert 11. februar 2019. Varer, anvendelse, se Eurostats gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings) 2009 - variant av Næringsgruppering 2007 (SN 2007).

statistikkvariabel

Vekter (promille)

Enkelte næringer er utelatt fra publiseringstabellene, grunnet liten vekt eller få observasjoner. Vektene til de publiserte indeksseriene vil derfor ikke summere seg til 1000.