Produsentprisindeksen

12463: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2015=100) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varegruppe

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Kristin Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 540
kjo@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2015=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2015=100):
31.12.
Årsendring (prosent):
31.12
Vekter (promille):
31.12.
Basisperiode
Produsentprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vektandelene under nivået «Næring, undergrupper» ble justert 11. mars 2019. Dette representeres ved variabelen «Vekter (promille)» og disse var ikke helt riktig normert og var for lav når de ble publisert 11. februar 2019.
Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.
Varer, anvendelse, se Eurostats gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings) 2009 - variant av Næringsgruppering 2007 (SN 2007).
statistikkvariabel
Vekter (promille)
Enkelte næringer er utelatt fra publiseringstabellene, grunnet liten vekt eller få observasjoner. Vektene til de publiserte indeksseriene vil derfor ikke summere seg til 1000.

Brukerveiledning for statistikkbanken