Produsentprisindeksen

12463: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2015=100) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varegruppe

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.02.2019
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2015=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2015=100):
31.12.
Årsendring (prosent):
31.12
Vekter (promille):
31.12.
Basisperiode
Produsentprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Norsk: Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.

Brukerveiledning for statistikkbanken