Produsentprisindeksen

Til toppen

12462: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2015=100) 2000M01 - 2021M06

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 258

marked


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier. Varer, anvendelse, se Eurostats gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings) 2009 - variant av Næringsgruppering 2007 (SN 2007).

statistikkvariabel

Vekter (promille)

Enkelte næringer er utelatt fra publiseringstabellene, grunnet liten vekt eller få observasjoner. Vektene til de publiserte indeksseriene vil derfor ikke summere seg til 1000.

Brukerveiledning for statistikkbanken