Produsentprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12462: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2021=100) 2000M01 - 2024M06

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
10.07.2024 08:00
Produsentprisindeks (2021=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Produsentprisindeks (2021=100):
31.12.
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Vekter (promille):
31.12.
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Produsentprisindeks (2021=100):
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 294

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med indeksen for januar 2024, publisert 9. februar, er referanseåret endret til 2021 (2021=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2015 = 100 er tilgjengelig under avslutta tidsserier. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.
Varer, anvendelse, se Eurostats gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings) 2009 - variant av Næringsgruppering 2007 (SN 2007).

statistikkvariabel

Vekter (promille)

Enkelte næringer er utelatt fra publiseringstabellene, grunnet liten vekt eller få observasjoner. Vektene til de publiserte indeksseriene vil derfor ikke summere seg til 1000.