Produsentprisindeksen

Til toppen
12462: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2015=100) 2000M01 - 2020M09
Sist endret
09.10.2020
Kontakt
Kristin Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 540
kjo@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2015=100):
31.12.
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Vekter (promille):
31.12.
Pristype
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Produsentprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
marked
næring/varegruppe
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 249 Valgte 1

marked

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.
Varer, anvendelse, se Eurostats gruppering av varetyper (Main Industrial Groupings) 2009 - variant av Næringsgruppering 2007 (SN 2007).
statistikkvariabel
Vekter (promille)
Enkelte næringer er utelatt fra publiseringstabellene, grunnet liten vekt eller få observasjoner. Vektene til de publiserte indeksseriene vil derfor ikke summere seg til 1000.

Brukerveiledning for statistikkbanken