Produsentprisindeksen

12462: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2015=100) 2000M01 - 2019M01
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varegruppe

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 229 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.02.2019
Kontakt
Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Marius Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4229
anm@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Produsentprisindeks (2015=100):
31.12.
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Vekter (promille):
31.12.
Pristype
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Produsentprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Norsk: Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.

Brukerveiledning for statistikkbanken