Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12450: Nærings- (85 grupper) og kjønnsfordelt sykefravær 2008K1 - 2023K4

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 99 06
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
29.02.2024 08:00
Sykefraværsdagsverk (legemeldt):
dagsverk
Sykefraværsprosent (legemeldt):
prosent
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
personer
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
prosent
Sykefraværsdagsverk (legemeldt):
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt):
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentpoeng endring fra året før:
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
Kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 64

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt ,

Valgt 0 av totalt 86

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.