Til toppen

12442: Sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år), etter sektor (3 grupper), næring (16 grupper) og kjønn 2008K1 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 52


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enkelte kombinasjoner av kjønn, næring og sektor har for få bedrifter til at tall kan presenteres. Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.

sektor

Statlig forvaltning, m.m.

«Statlig forvaltning m.m.» omfatter her statsforvaltningen, Norges Bank og statlige låneinstitutter.

Brukerveiledning for statistikkbanken