12442: Sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år), etter sektor (3 grupper), næring (16 grupper) og kjønn 2008K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent:
prosent
Sykefraværsprosent, prosentvis endring fra samme kvartal året før:
prosent
Referansetid
Sykefraværsprosent:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enkelte kombinasjoner av kjønn, næring og sektor har for få bedrifter til at tall kan presenteres.
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.
sektor
Statlig forvaltning, m.m.
«Statlig forvaltning m.m.» omfatter her statsforvaltningen, Norges Bank og statlige låneinstitutter.

Brukerveiledning for statistikkbanken