Økonomisk sosialhjelp

12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) 2015 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.10.2018
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
antall
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottaker med ikke arbeisdssøker som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsprogram som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
kr
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
31.12
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottaker med ikke arbeisdssøker som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsprogram som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo Tall for 2017 og 2018 kan ikke publiseres pga overgang til nytt fagsystem i Oslo.
statistikkvariabel
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)
For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»

Brukerveiledning for statistikkbanken