Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) 2015 - 2016

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
02.10.2018 08:00
Sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
antall
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottaker med ikke arbeisdssøker som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsprogram som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
kr
Sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
31.12
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottaker med ikke arbeisdssøker som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsprogram som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpsmottakere (antall) , Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) , Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall) ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo Tall for 2017 og 2018 kan ikke publiseres pga overgang til nytt fagsystem i Oslo.

statistikkvariabel

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)

For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»