Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) 2015 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpsmottakere (antall) , Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) , Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall) ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo Tall for 2017 og 2018 kan ikke publiseres pga overgang til nytt fagsystem i Oslo.

statistikkvariabel

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)

For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»