Barnevern

Til toppen

12384: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, bydel, etter alder (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på undersøkingar i alt og talet på undersøkingar starta av barnevernet i løpet av statistikkåret. Undersøkingar i alt er alle undersøkingar som har start- og/eller sluttdato i statistikkåret.