12384: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, bydel, etter alder (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Undersøkingar (antall):
antall
Undersøkingar starta (antall):
antall
Referansetid
Undersøkingar (antall):
31.12
Undersøkingar starta (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Talet på undersøkingar i alt og talet på undersøkingar starta av barnevernet i løpet av statistikkåret. Undersøkingar i alt er alle undersøkingar som har start- og/eller sluttdato i statistikkåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken