12319: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl., etter kilde, energiprodukt og komponent (avslutta serie) 1990 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 9 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 9 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.08.2018
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Marte O. Kittilsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4474
kit@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (tonn):
tonn
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
tonn syreekvivalenter
Referansetid
Utslipp til luft (tonn):
31.12.
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nye beregninger av utslipp fra luftfart og industri er under utvikling. Det kan medføre endringer i tidsserien ved publisering av endelige tall 2018. På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.
Tabell 08941 viser oppdatert tidsserie, etter ny metode for energiberegning.

Brukerveiledning for statistikkbanken