Økonomisk sosialhjelp

12149: Mottakere av kvalifiseringsstønad, bydel (B) 2015 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Deltakere (antall):
antall
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Referansetid
Deltakere (antall):
31.12
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Deltakere i kvalifiseringsprogram, bydel 2015 - 2016 Tall for 2017 og 2018 foreligger ikke pga. overgang til nytt fagsystem i Oslo.

Brukerveiledning for statistikkbanken