Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12076: Materielle goder, etter familiefase 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i en husholdning som ikke har råd til å holde boligen passe varm , Bor i en husholdning som ikke har råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag , Ikke råd til å gå til tannlege      ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000