Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12019: IKT-strategier (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) (avslutta serie) 2018 - 2022

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
06.05.2022 08:00
Har IKT-/digitaliseringsstrategi:
prosent
Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien:
prosent
IKT-infrastruktur:
prosent
Informasjonssikkerhet:
prosent
Digitaletjenester for innbyggere:
prosent
Digitale tjenester for næringslivet:
prosent
Digitale innkjøp:
prosent
Bruk av Grønn IKT:
prosent
Universell utforming:
prosent
IKT-/digitaliseringsstrategien innarbeidet i virksomhetsstrategien:
prosent
Deling av data:
prosent
Bruk av data fra andre offentlige virksomheter:
prosent
Velferdsteknologi:
prosent
Robotisering:
prosent
Læringsteknologi i undervisningen:
prosent
Skytjenester:
prosent
Har IKT-/digitaliseringsstrategi:
1. kvartal
Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien:
1. kvartal
IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Digitaletjenester for innbyggere:
1. kvartal
Digitale tjenester for næringslivet:
1. kvartal
Digitale innkjøp:
1. kvartal
Bruk av Grønn IKT:
1. kvartal
Universell utforming:
1. kvartal
IKT-/digitaliseringsstrategien innarbeidet i virksomhetsstrategien:
1. kvartal
Deling av data:
1. kvartal
Bruk av data fra andre offentlige virksomheter:
1. kvartal
Velferdsteknologi:
1. kvartal
Robotisering:
1. kvartal
Læringsteknologi i undervisningen:
1. kvartal
Skytjenester:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har IKT-/digitaliseringsstrategi , Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien , IKT-infrastruktur ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andeler fordelt på IKT-strategier er prosentandel av de som har IKT-strategi. IKT-strategien er en offisiell, skriftlig plan som inneholder målsetninger og retningslinjer for virksomhetens anskaffelse eller bruk av IKT. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.