Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12019: IKT-strategier (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2021

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har IKT-/digitaliseringsstrategi , Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien , IKT-infrastruktur ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andeler fordelt på IKT-strategier er prosentandel av de som har IKT-strategi. IKT-strategien er en offisiell, skriftlig plan som inneholder målsetninger og retningslinjer for virksomhetens anskaffelse eller bruk av IKT. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.