Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11755: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, alder og hovedsakelig virksomhet 2006 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 15-74 år , 20-64 år , 20-66 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

hovedsakelig virksomhet


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle aktivitetene er basert på et spørsmål om hva man hovedsakelig betrakter seg som. 'Søker jobb' er et alternativ for personer som ikke oppfyller kravene for å klassifiseres som arbeidsledige.

Brukerveiledning for statistikkbanken