Arbeidskraftundersøkelsen

11754: Personer utenfor arbeidsstyrken, etter kjønn, alder og hovedsakelig virksomhet 2006K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

hovedsakelig virksomhet

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer utenfor arbeidsstyrken (1 000 personer):
1 000 personer
Personer utenfor arbeidssstyrken (prosent):
prosent
Referansetid
Personer utenfor arbeidsstyrken (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Personer utenfor arbeidssstyrken (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle aktivitetene er basert på et spørsmål om hva man hovedsakelig betrakter seg som. 'Søker jobb' er et alternativ for personer som ikke oppfyller kravene for å klassifiseres som arbeidsledige.

Brukerveiledning for statistikkbanken