Til toppen
11693: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og innvandringskategori. Utvalgte kommuner (prosent) (K) 2017
Sist endret
23.04.2018
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse:
prosent
Referansetid
Valgdeltakelse:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
innvandringskategori
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 255 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken