Økonomisk sosialhjelp

11678: Krisesentre. Kommunale utgifter og overnattingsdøgn 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

krisesenter

Totalt 46 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.10.2019
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Kommunale utgifter (kr):
kr
Overnattingsdøgn:
døgn
Antall dagbrukere:
personer
Innbyggere per krisesenter:
personer
Antall kommuner per krisesenter:
kommuner
Referansetid
Kommunale utgifter (kr):
31.12.
Overnattingsdøgn:
31.12.
Antall dagbrukere:
31.12.
Innbyggere per krisesenter:
31.12.
Antall kommuner per krisesenter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Moss krisesenter: Utgiftene inkluderer de 4 kommunenes kjøp fra Fredrikstad av tilbud for menn (kr. 300 000).
Hemnes kommune inngår i Rana krisesenter i 2016 og i Mosjøen krisesenter i 2017 og 2018. Porsanger kommune er i 2018 gått fra Karasjok til Vest-Finnmark krisesenter. Sandøy kommune er telt under Molde i 2016 og 2017 og under Sunnmøre i 2018. Ved kommunesammenslåing er Rissa kommune i 2018 flyttet fra Orkdal til Nord-Trøndelag krisesenter.
For Enebakk kommune er utgifter og folketall fordelt likt på Follo og Romerike krisesenter. I kolonnen for antall kommuner per krisesenter er Enebakk telt med både på Follo og Romerike.

Brukerveiledning for statistikkbanken