Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

11678: Krisesentre. Kommunale utgifter og overnattingsdøgn 2016 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Eva , Moss ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Moss krisesenter: Utgiftene inkluderer de 4 kommunenes kjøp fra Fredrikstad av tilbud for menn (kr. 300 000). Hemnes kommune inngår i Rana krisesenter i 2016 og i Mosjøen krisesenter i 2017 og 2018. Porsanger kommune er i 2018 gått fra Karasjok til Vest-Finnmark krisesenter. Sandøy kommune er telt under Molde i 2016 og 2017 og under Sunnmøre i 2018. Ved kommunesammenslåing er Rissa kommune i 2018 flyttet fra Orkdal til Nord-Trøndelag krisesenter. For Enebakk kommune er utgifter og folketall fordelt likt på Follo og Romerike krisesenter. I kolonnen for antall kommuner per krisesenter er Enebakk telt med både på Follo og Romerike. For sentre med færre enn 20 dagbrukere er tallene prikket pga. nye retningslinjer fra Bufdir i 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken