Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11678: Krisesentre. Kommunale utgifter og overnattingsdøgn 2016 - 2022

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
02.11.2023 08:00
Kommunale utgifter (kr):
kr
Overnattingsdøgn:
døgn
Antall dagbrukere:
personer
Innbyggere per krisesenter:
personer
Antall kommuner per krisesenter:
kommuner
Kommunale utgifter (kr):
31.12.
Overnattingsdøgn:
31.12.
Antall dagbrukere:
31.12.
Innbyggere per krisesenter:
31.12.
Antall kommuner per krisesenter:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Eva , Moss ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Moss krisesenter: Utgiftene inkluderer de 4 kommunenes kjøp fra Fredrikstad av tilbud for menn (kr. 300 000). Hemnes kommune inngår i Rana krisesenter i 2016 og i Mosjøen krisesenter i 2017 og 2018. Porsanger kommune er i 2018 gått fra Karasjok til Vest-Finnmark krisesenter. Sandøy kommune er telt under Molde i 2016 og 2017 og under Sunnmøre i 2018. Ved kommunesammenslåing er Rissa kommune i 2018 flyttet fra Orkdal til Nord-Trøndelag krisesenter. For Enebakk kommune er utgifter og folketall fordelt likt på Follo og Romerike krisesenter. I kolonnen for antall kommuner per krisesenter er Enebakk telt med både på Follo og Romerike. For sentre med færre enn 20 dagbrukere er tallene prikket pga. nye retningslinjer fra Bufdir i 2020. Vi har for 2021-tallene valgt å ikke lenger publisere antall dagbrukere da tallgrunnlaget fra Bufdir ikke lenger er sammenlignbart med tidligere årganger. Se mer info på bufdir