Barnevernsinstitusjoner

11650: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter personellets utdanning, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 10 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2018
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kvaliteten på datagrunnlaget for institusjonene i Oslo kommune er forbedret i løpet av 2010. Forbedringen gir en nedgang i årsverk ved institusjonene. Dersom Oslo kommune holdes utenfor betyr dette at veksten i avtalte årsverk for 2009-2010 for hele landet skulle vært rundt 2,7 i stedet for 1,1 prosent.
utdanning
Annen utdanning, videregående nivå eller lavere
Inklusive uoppgitt utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken