På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Arbeidskraftundersøkelsen

11633: Sysselsatte foreldre, etter faktisk arbeidstid per uke og antall barn. 4. kvartal 2006K4 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

foreldre

Totalt 3 Valgte

Søk

faktisk arbeidstid

Totalt 5 Valgte

Søk

antall barn

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.10.2018
Kontakt
Ole Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 990 48 206
osa@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte på jobb (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte på jobb (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatte på jobb og faktisk arbeidstid (timer per uke) omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i hele referanseuka.
Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken