Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11631: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og etter antall barn. 4. kvartal 2006K4 - 2019K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K4 , 2007K4 , 2008K4 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år.

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.

statistikkvariabel: Sysselsatte (1 000 personer) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Heltid. 37-39 timer

Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).

statistikkvariabel: Sysselsatte (prosent) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Lang deltid. 20-36 timer

Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).