Arbeidskraftundersøkelsen

11630: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal 2006K4 - 2018K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

foreldre

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Totalt 5 Valgte

Søk

alder på yngste barn

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Ole Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 990 48 206
osa@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år.
avtalt/vanlig arbeidstid per uke
Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.
avtalt/vanlig arbeidstid per uke
Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.
statistikkvariabel: Sysselsatte (1 000 personer) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Lang deltid. 20-36 timer
Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).
statistikkvariabel: Sysselsatte (prosent) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Heltid. 37-39 timer
Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).

Brukerveiledning for statistikkbanken