Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11630: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og alder på yngste barn. 4. kvartal (avslutta serie) 2006K4 - 2020K4

Ole Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 990 48 206
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.10.2021 08:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K4 , 2007K4 , 2008K4 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år.

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke skilt ut som en egen kategori i tabellen, men inngår i gruppen «sysselsatte i alt». Sysselsatte med uoppgitt avtalt/vanlig arbeidstid er ikke inkludert i nevneren i utregningen av prosentandelen sysselsatte på kort deltid, lang deltid, osv.

statistikkvariabel: Sysselsatte (1 000 personer) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Lang deltid (20-36 timer)

Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).

statistikkvariabel: Sysselsatte (prosent) , avtalt/vanlig arbeidstid per uke: Heltid (37-39 timer)

Personer med arbeidstid 32-36 timer blir spurt om dette er heltids- eller deltidsarbeid og plassert i kategorien heltid (37-39 timer) eller lang deltid (20-36 timer).