Arbeidskraftundersøkelsen

11620: Sysselsatte foreldre, etter avtalt/vanlig og faktiske arbeidstid per uke, antall barn og alder på yngste barn. 4. kvartal 2006K4 - 2018K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

foreldre

Totalt 3 Valgte

Søk

antall barn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder på yngste barn

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Ole Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 990 48 206
osa@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Avtalt/vanlig arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
1 000 personer
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Avtalt/vanlig arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatte på jobb og faktisk arbeidstid (timer per uke) omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i hele referanseuka.
Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken