11536: Årslønn for ansatte, etter sektor 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2019
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 354
gri@ssb.no

Nina Gunnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 417
nig@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Årslønn (kr):
kr
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn (kr):
31.12.
Endring fra forrige år (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken