Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11536: Årslønn, utbetalt etter sektor 2015 - 2023

Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
12.03.2024 08:00
Årslønn (kr):
kr
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Årslønn (kr):
31.12.
Endring fra forrige år (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årslønn for årene 2015 og 2016 er ikke lenger sammenliknbare. For mer informasjon om endringer i årslønnsberegninger se siste artikkel om lønnsstatistikken 2020 og Om statistikken. Grunnet forsinkelser i gjennomføringen av lønnsoppgjørene i 2020 ble noen etterbetalinger fra lønnsoppgjørene først utbetalt i 2021. Etterbetalingene fra 2020 bidrar med om lag 1000 kroner eller knapt 0,2 prosent til årslønnsveksten fra 2020 til 2021. Årslønn i lønnsstatistikken følger prinsippet om at utbetalingen holdes til det året det er utbetalt, kontantprinsippet, og flytter ikke beløpet tilbake til året før. Bidraget i de forskjellige næringene vil variere noe.