Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11517: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter utvalgte næringer (SN2007) (avslutta serie) 2008K1 - 2020K4

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.01.2021 08:00
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
1 000 personer
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
1 000 personer
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
prosent
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
prosent
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
Slutten av kvartalet
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
Slutten av kvartalet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 52

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon.