Arbeidskraftundersøkelsen

11517: Heltidsansatte med overtid og overtidsukeverk, etter utvalgte næringer (SN2007) 2008K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Ole Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 990 48 206
osa@ssb.no

Måleenhet
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
1 000 personer
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
1 000 personer
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
1 000 ukeverk
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
prosent
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
prosent
Referansetid
Heltidsansatte i alt (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Heltidsansatte med overtid (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (1 000 ukeverk):
Slutten av kvartalet
Heltidsansatte med overtid (prosent av alle heltidsansatte):
Slutten av kvartalet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer) utført av heltidsansatte (i prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for overtid før og etter 2006 er ikke sammenlignbare pga. en større omlegging av AKU. Se «Om statistikken» for mer informasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken