Til toppen

11500: Omsetning av boliger i borettslag fordelt på omsetningsmåte og bruksformål 2017K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
bruksformål

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valgt 1 av totalt 15

bruksformål


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken