11500: Omsetning av boliger i borettslag fordelt på omsetningsmåte og bruksformål 2017K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

bruksformål

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.10.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Måleenhet
Hjemmelsoverføring i alt:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, gave:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
omsetninger
Referansetid
Hjemmelsoverføring i alt:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, gave:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken