Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11483: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter detaljert næring (SN 2007) (mill. kr) 2015 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FoU driftskostnader i alt , Fornybar energi , Energieffektivisering og -omlegging ,

Valgt 1 av totalt 17

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre.
Det ble gjort betydelige endringer i kategorier og definisjoner av temaområdene fra og med 2015-undersøkelsen. Dette gir brudd i tidsserien for flere av temaene. Tall for tidligere år finnes i tabell 11135/11136 under Avslutta tidsserier.
Det er brudd i tidsserien i 2017. Dette skyldes endringer i navn og definisjoner for flere tematiske områder.
statistikkvariabel
Energieffektivisering og -omlegging
Energieffektivisering og -omlegging» var i 2015-2016 «Energieffektivisering.
Landbasert miljø og samfunn
«Landbasert miljø og samfunn» var i 2015-2016 «Miljø og samfunn».
Fiskeri
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Havbruk
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Fiskeri og havbruk (-2016)
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Helse og omsorg
«Helse og omsorg» var i 2015-2016 «Helse».

Brukerveiledning for statistikkbanken