Konsumprisindeksen

Til toppen

11452: Konsumprisindeks, historisk serie (1998=100) (avslutta serie) 1865 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1865 , 1866 , 1867 ,

Valgt 1 av totalt 152

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000